Qunfayakoon

Den sanne tro

In Religion and philosophy on 31. October 2017 at 17:14

KEISER AKBAR I ble i sin tid introdusert for en konflikt mellom ismaili muslimene i India. Disputten gikk ut på om hvem som skulle anses som den gudommelige utvalgte Dai al-Mutlaq (Imamens stedfortreder) etter at forgjengeren døde.

Tradisjonelt skulle disse spørsmålene og disputtene ikke eksistere i det hele tatt – den gudommelige veiledning (nass) og troendes lojalitet skulle sikre en leder til enhver tid. Men her skulle altså en politisk hersker, som i tillegg ikke tilhørte samme tro, bestemme utfallet.

luther

Nå nylig har den samme grupperingen igjen havnet i en lederstrid. Saken behandles nå i Høyesterett i Mumbai, samt i land som Storbritannia hvor finansene til bevegelsen er bevart i stiftelser.

Dette er en av de problematiske aspektene når stat og religion skal balansere seg imellom, være seg i en majoritetssituasjon eller av en minoritet. Hvem har fullmakt til å definere hva som er det sanne – og hvor langt kan kampen for den subjektive sannhet gå uten at staten blander seg inn?

Advertisements

An honorable slave trade

In Society on 30. September 2017 at 17:52

A LOT HAS happened on the legal front when it comes to slavery, still the numbers are alarming high. An estimated 40 million people in 2016 lived under what is dubbed modern slavery, of these about 25 million were in forced labor, while the rest, 15 million of them, living in forced marriages. The latter bulk is definitely under-reported, no-doubt, because there are shades of force, taboos and most of all the acceptance of fate.

For whoever or whatever is to blame, there remains a fact that a society in where girls are married underage, where their say has little to say to enter a marriage, and where hurdles are great many to get out of these legalized prisons, there is in all practicality a tolerance of slavery.

In the guise of religion, culture and tradition, the institute of marriage is used to legitimize and safeguard against the fight for equality between genders, and freedom of choice and movement.

The link between forced labor, forced prostitution, and that of domestic labor and rape in the form of marriage is the crux on the problem. When can one enter the private domain and unshackle the injustices that are morally unacceptable as long as a marriage contract is not visible?

Verdiers fiender og voktere

In Society on 25. August 2017 at 16:27

FÅ DEBATTER GIR så mange angreps- og forsvarsvinkler som debatter som vedrører verdier og identiteter. Slike diskusjoner har få matematiske faktum å forholde seg til, og hvis tilfellet, så kan selv disse faktum brukes til den konklusjon som allerede er trukket.

012s7YYoA6PW

Det er derfor ikke rart at høyrepopulistiske partier kan få medvind når det uttrykkes bekymring for og om nasjonen, dets fremtid, dets lim, fra noe fremmed som truer med å fragmentere, destabilisere og fjerne hva som er kjent – hva som er trygt.