Qunfayakoon

Mellom søylene og under en kuppel finnes en hemmelighet

In Religion and philosophy on 12. September 2014 at 14:14

Artikkelen er også publisert hos Minareten

Det er opp til brukerne å definere hva moskeen er, og brukerne endrer sine prioriteringer og bruksområder ettersom tiden går. Kamil Azhar skriver i Minareten at ‘vi er i en brytningstid mellom den gamle og den unge generasjonen, hvor forventningene til moskeene har endret seg i takt med tiden’. Denne påstanden gjelder også for moskeens rolle i Europa kontra muslimske land, landsbygda kontra storbyen, etnisk og kulturell tilhørighet i tillegg til tidsaspektet.

Moskeer og andre bygg med formål om å forkynne og praktisere tro blir ofte omtalt som Guds hus. Gud er ifølge troende overalt, imidlertid søkes det et sted, en atmosfære, hvor en kan sitte alene, eller i lag med andre for å søke ro. Bønn, eller meditasjon, kall det hva du vil, mennesker søker omgivelser som gir dem rom til å tenke, reflektere, klage med eller på en høyere makt, eller seg selv.

Men opp gjennom historien har moskeen ikke bare blitt anvendt til å be. Det er ikke bare Gud som søkes der, og moskeens rolle som en institusjon i dets samfunn har historisk vært viktigere enn det vi later til å tro.

wazir khan mosque

Kart og kompass

Noen av de aller første moskeene som ble bygget i Andalus (dagens Spania) og Khurasan (dagens sentral Asia) ble bygget i retning sørover, et eksempel er moske-katedralen i Cordoba. Muslimer skal vende seg mot Kaaba i Mekka når de ber, derfor skal moskeens front (mihrab) også naturligvis vende i denne retningen.

Da folk argumenterte i at retning sørover var riktig da de dro nordover, begynte andre å argumentere at de også dro vest- og østover. Ergo at de måtte forholde seg til noe vitenskapsmenn i senere tid har klassifisert lengde- og breddegrader. Dette motiverte til den senere massive interessen for kartografi og måling.

Behovet for å bestemme tidspunktene for de ulike bønnetidene og fastsettelsen av når de muslimske månedene startet førte til adopsjon av naturdisiplinene. Noe som også åpnet rom for andre felt da det ikke forelå like strenge begrensninger på å forstå naturen som kirken hadde lagt i Europa. Spesielt med myndighetene som garantister for vitenskapsmenn til å kunne tenke fritt og åpent. Vitenskapen fikk med andre ord rom for å utfolde seg hos araberne fordi det ikke var satt begrensninger, disse kom imidlertid senere, noe som også medførte vitenskapelig stagnasjon.

Bønnetårn

Tilpasninger kom med tiden. Fra å ha matter bygget av palmeblader under Mohammed’s tid kom det bygg med stein- og granittgulv dekket til med tepper fra ulike deler av verden. Da moskeene også ble statusmarkører for herskerne, og siden tilbedere økte ble det også gjort fremskritt innen arkitekturen. Bysantinske og Persiske kunnskaper innen arkitektur fant sin vei inn i moskeen gjennom buer, arker, pilarer og kupler.

Siden byene vokste, vokste også bønnetårnene – Minareter. Jo høyere jo lengre ble rekkevidden for bønneroperen (Muezzin). Dette var tekniske fremskritt manifestert i et religiøst bygg. Til motsetning hadde du motstanden mot høyttalere på toppen av minareten tidlig på 1900-tallet. Ens bønnerop blir ikke godkjent sa mange lokale geistlige. Den progressive ånden ble konformistisk. Fremadrettet tekning ble erstattet med å bevare status quo. Men fremskritt er uunngåelig, og de aller fleste minareter rundt om i verden har erstattet muezzin med høyttalere på toppen, mens muezzin sitter på bakken med en mikrofon i hånda – nå mer overvektig enn sine forgjengere da han slipper å gå så mange trapper.

Psykologer

Moskeene på bygda i muslimske land har vært senteret og midtpunktet. Motparten i Europa kan regnes å være tinghuset eller kirken. Alt bygges rundt moskeen og alle gater fører til denne. Imamen som ofte enten var en enslig innflytter eller fra en imam-familie lokalt nøt personlig kontakt med innbyggerne.

Imamen ledet bønn, men i de isolerte landsbyene, var han også en institusjon. En megler når det gjaldt kjøp av land, en støttespiller for de maktesløse mot landeierne, en rådgiver for handel og en personlig venn. Imamen ble sett på med respekt, men også som en likemann. For imamen var ydmyk, og forstod sin begrensning, og det ga folk tillitt – for en ting er å gå til imamen og bli tillært noe, en annen er å sammen diskutere frem en løsning på et problem, være seg verdslig eller teologisk.

Det hele beror jo på hvordan imamen er. Det finnes også dem som seksuelt utnytter barn på koranskolene i landsbyene, dem som tar parti med føydalherrens ønsker om å tvinge til seg mer eiendom. Kritikk på dette feltet blir ofte vanskelig da motparten ofte helliggjør denne institusjonen, kritikk av geistlige blir sammenstilt med kritikk av troen.

Flammer og vern

Moskeens talestol (minbar) har blitt brukt til å forkynne mangt. Under de første muslimske borgerkrigene ble disse brukt til å legitimere guvernører og deres allierte på høyere plan. Samtidig ble motparten stemplet som vantro.

Stormuftien av Saudi Arabia kan sitte på minbar og preke at hele den arabiske halvøya burde renses for kirkebygg, en kan minne ham på at Mohammed tillot kristne husly i sin moske, men det endrer ikke faktum at minoriteter har det grusomt i det samme land i dag. Det er ingen hemmelighet at talestolen ofte blir brukt for politiske og sekteriske formål snarere enn å samles om noe felles.

Så har du dem som bruker minbar for de store formål. Moskeen i Paris (Grande Mosqueè de Paris) som ble bygget til ære for muslimske soldater fra første verdenskrig fungerte som havn for jøder på flukt. Under annen verdenskrig ga forstanderen av moskeen jødene falske identiteter slik at de kunne flykte som muslimer.

Det finnes imamer som Abdul-Razzaq, som da han fikk høre om den brutale voldtekten av Mukhtaran Mai reagerte mot uretten under fredagsprekenen og oppfordret til politianmeldelse. Mai-saken fikk stor oppmerksomhet og medførte flere tiltak på kvinnenes rettigheter i Pakistan. Dette i kontrast til tidligere leder for islamistpartiet Jamaat-e-Islami som mente at en kvinne heller burde dysse ned en voldtekt enn å anmelde denne.

Kniver og kjøkken

Waqf eller stiftelser har vært en sterk institusjon fra perioden med arabernes gullalder. Europa er denne institusjonen integrert i moskeen. Veldedig arbeid, som er en sentral moralsk plikt blir administrert til veldedige formål verden over.

Noen engasjerte ungdommer lanserte i fjor vinter et moske-kjøkken hvor tiggere og narkomane fikk servert varme måltid. Dette er bevis på at med tiden har fokuset endret seg betydelig. Norge er blitt et hjem for barna av muslimske innvandrere, og derfor er samfunnsmessige utfordringer også norske muslimers utfordringer.

Sett i kontrast er krangler og selv knivangrep i en av Norges største moskeer. Den eldre garden i denne moskeen, med en klan/kaste-basert bagasje og maktinteresse tenkte ikke på hvilken rollemodeller de skapte og hvilke signaler de sendte til storsamfunnet og unge muslimer. Dette var en enkelthendelse, men moskestyrene og valg av disse er ofte konfliktbelagte og er heller ikke utført på demokratisk vis. Med inntreden av den yngre garden blir imidlertid foreningsarbeid og demokratiseringen av moskeen mye mer fremtredende, men ingen automatikk i dette så lenge konformiteten er til stede.

Moskeens sjel

En kan diskutere moskeens rolle, men moskeen er ingenting, uansett hvor utsmykket den er, hvis ikke dem som bruker denne ikke oppfyller sin rolle. Moskeens sjel skapes av muslimene som besøker denne. Dens skjønnhet belyses av dets rykte, dens kalligrafi er godheten som prekes fra minbar, dets minaret er forbildene som jobber for samfunnet og dets kuppel er det mangfoldet som står sammen for de trengende, her hjemme og der ute.

For mellom søylene og under en kuppel finnes en hemmelighet, denne hemmeligheten åpenbarer seg i kampen for progresjon og samhold i samfunnet. Guds hus kaller vi moskeen, den er snarere et tilholdssted for vår sjel, spørsmål er hva vi gjør med dette stedet for samfunnet rundt oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: