Qunfayakoon

Fugleperspektiv

In Norway on 18. January 2012 at 23:39

Artikkel er også publisert hos Minerva

Mennesket er et flokkdyr. Vi føler oss trygge i omgivelser som er kjente for oss. Miljøet blir kjent gjennom kunnskap og oppvekst. Ved fravær av kunnskap blir det derfor naturlig en redsel. Redselen kan få forskjellige utfall, men i det vesentlige manifesteres redsel i en underbevisst motstand mot det fremmede. Om det skulle være nytt format på Facebook eller innvandring av mørkhudede mennesker. Sakte men sikkert tilegner vi oss kunnskap og den naturlige prosessen fører til at vi får en aksept for det som tidligere førte til redsel, utrygghet og endringsmotstand.

Dette er den primære grunnen til at ekstreme organisasjoner (militante eller ikke) som består av etnisk norske selvsagt blir forhatt, men som ikke fører til den grad av redsel siden vi kjenner dem som mennesker. Vi vet at deres ekstreme holdninger skyldes søken etter identitet, makt, respekt. Dette er også grunnen til at vi blir veldig redde når islamske ekstremister, med ukjente arabiske kallenavn og bustete pubertal skjegg provoserer oss med sine holdninger. Det er fremmed, ukjent og skremmende.

Denne gangen skulle en video med hat propaganda og selekterte koranvers til for å vekke redselen.

Selvsagt usmakelig. Men siden vår frykt dominerer, blir også debatten en refleksjon av denne. Det er kjent at i slike situasjoner så viker fornuft for følelsesladd retorikk. Det er viktig at slikt ikke skjer. Da kommuniserer den ekstreme polen mot en annen ekstrem motpol. I midten sitter tilskuerne som innimellom sine dagligdagse aktiviteter kommer over utsagn og artikler med merkverdig innhold.

Hat ideologi og retorikk skal bekjempes med reflektert og fornuftig diskusjon. En hovedkjerne innen alle ekstreme grupper kan aldri ”omvendes” eller innlemmes i fellesskapet, men vårt ansvar som et samfunn er og forblir at rekrutteringsgrunnlaget reduseres (ikke ved internering av minoriteter eller muslimer) ved intellektuelle motsvar og gode svar på en identitetsløs ungdoms vanskelige spørsmål.

Vi vil imidlertid møte motstand i en slik prosess. Hva skal vi med visvas som dialog, forståelse, identifisering og dermed kartlegging av et problem? Alle vet jo at det er en forskudd ideologi fordekt som religion som er problemet sies det. Videre gis det inntrykk av at makteliten samarbeider nettopp med denne ideologien og prøver å slå ned på dissens. Egne beskrivelser som forkjempere på barrikadene gis grundig og resten blir beskrevet som nyttige idioter.

Men når alt kommer til alt, når støvet er lagt, så ser en rundt seg så innses det at problemet kun løses ved en rolig reflektert kartlegging og tilflyt av kunnskap som hindrer avsporing. Vi må være i fugleperspektiv for å analysere mange av de forhold som ligger bakenfor. Vi må hele tiden se den større samfunnsutviklingen, de siste tiårenes hendelser som har endret holdninger og tankeretninger.

Det refereres mye til koranen blant ekstreme islamske grupper. Spesielt til å mane til kamp gjennom å forene seg. Krigen i Afghanistan trekkes frem og det deles sympati med de sivile som lider. Samtidig er disse gruppene de fremste til å hylle vold mot andre muslimske sekter og grupper. For eksempel er den etniske gruppen Hazara , som hovedsakelig er sjiamuslimer et yndet terrormål for Taliban. Det er hyklersk å først mane til samhold blant muslimer gjennom budskapet fra koranen og samtidig oppfordre og hylle drap på de samme muslimer.

Det er tydelig at det er politisk engasjement som ligger bak slike tankeretninger. Å fordekke det under en hel religion, med sin vide filosofiske og rike teologiske spekter og samtidig påstå at en med sitt begrensede kunnskap kan hevde å være fanebærer er arrogant. I tillegg gis det inntrykk av å være ydmyke sjeler som gjør ingenting av dette for sin egen del, men for den allmektiges skyld.

Det er arroganse i falsk ydmykhet – Shams Tabrez

Når alt kommer til alt så vil ungdommen som i dag er så opphengt i en ekstrem ideologi se tilbake og angre på sine kommentarer på Facebook eller på andre fora.

Samfunnets prøvelse er derfor i en situasjon hvor mye frykt har mulighet til å spre seg, å holde sammen. Holde seg reflekterte og rasjonelle. Være fornuftige selv om meningsmotstandere er i en følelsesladet stemning. Det betyr ikke at en snillisme eller naivisme ønskes, en skal være nådeløs, kanskje nærmest frese mot hat retorikk, men samtidig ha i bakhodet at offermentalitet blant motstanderen også får sympati.

Det må også være en forståelse blant den generelle befolkningen, at selv hvis muslimer ikke hadde tatt avstand fra ekstreme videoer og uttalelser, så er det en storstilt kamp mot slike ideer internt i den muslimske befolkningen. Imamer, aktivister, engasjert ungdom og institutter er å finne på alle arenaer der hvor ekstremistene tidligere har fått rådet fritt. Det er enklere og kanskje mest hensiktsmessig at holdningsendringer gjøres innad i grupper, men selvsagt spiller impulser fra verden rundt en viktig rolle.

Islam er for de fleste muslimer ikke en moraliserende religion, snarere en religion som oppfordrer til å vise godhet og høflighet i sine handlinger. Denne tankegangen har bakgrunn i at vi er selvstendige tenkende mennesker som tar egne valg og som derfor ikke kan tvinges til et spesifikt verdisett. Tross alt så nevner koranen ganske klart:

For deg er din tro, og for meg er min (Koran 109:6)

Det finnes motstandere av norsk militært nærvær i Afghanistan, det finnes også dem som ønsker en fortsatt tilstedeværelse. Noen har fastholdt på sine meninger siden krigen startet, andre har endret meninger underveis. Likevel, i det store og det hele, er ingen for menneskelig lidelse. Men skal det føres debatter og demonstrasjoner på et slikt felt, så er det urettferdig for deltagerne at deres sak forsøkes kuppet av en gruppe med snever forståelse av islam og politikk.

Likevel er det et ansvar, at hvis noe forsøkes kuppes, så forsvarer man det, med alt en har av intellektuell kapasitet. Rettferdigheten vinner alltid, Inshallah.

  1. […] om det spirituelle og samfunnet generelt på sin nettside www.usmanasif.wordpress.com. Teksten er også publisert på Usman Asifs […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: