Qunfayakoon

Søppelkultur

In Norway on 12. April 2011 at 23:39

Artikkel er også publisert i papirutgaven av Akers Avis Groruddalen 15. april 2011.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat Carl I. Hagen var nylig på en omvisning i Sinsenveien for å fortelle beboere av innvandrerbakgrunn at de ikke får velferdsytelser uten at de oppfører seg som folk, dette med klar referanse til slumtilstander i området. Til TV2 sier Hagen at situasjonen i området minner om Pakistan og Bangladesh hvor kulturen er slik at man hiver ting ut av vinduet og regner det som en søppelbøtte. Hagen klarer uten begrensninger å legge skylden for forsøpling i området og manglende vedlikehold av boligmassen på sosialklienter av innvandrerbakgrunn.

Slike avsporinger er det ikke få av. Å treffe et problem rent konstruktivt for å ha det i mål å kunne løse det blir tilsidesatt til fordel for å skape syndebukker.

Pakistan og Bangladesh eller Brasil for den saks skyld har ikke kultur for å akseptere søppel i større grad enn det nordmenn eller europeere har. Sikter Hagen til slummen i disse land trenger man å ha forståelse for sosioøkonomiske og globale maktforhold med tilhørende økonomisk utvikling de siste hundre årene. Et svakt skatteproveny og en korrupt maktelite har sørget for at utviklingsland har færre prosjekter som tar hensyn til kildesortering og resirkulering. Å kalle respektable kulturer for å ha aksept for søppel er et meget snevert syn og viser mangel på kunnskap om den politiske situasjonen i utviklingsland. Med enkle ord; om mennesker lever i søppel, betyr ikke at de liker seg i søppel. Så tilbake til Oslo, det er ingen tvil om at mennesker forsøpler, men hvordan kan Hagen stå foran sosialklienter og beboere og hevde at slikt skyldes innvandrere? Det ble til og med nevnt at vi nordmenn har kildesortering i blodet, ulikt enkelte andre kulturer.

Hadde ikke staten og kommunen satt opp søppelbeholdere langs gåveier og bussholderplasser ville også norsk søppel havnet ”utenfor vinduet”. Tilsvarende hvis staten via Rusken ikke engasjerte skolebarn i bevisstgjøring om miljø og konsekvenser av forsøpling ville også Norske gater vært fulle av søppeldynger. Det er et Oslo byråd ledet av Høyre og FrP (i samarbeid med opposisjonspartiene) som ”belærer” folk å bruke blå poser for emballasje og grønne poser for mat. Og det er helt riktig!

Men boligområdet på Sinsenveien 56-74 er et privat område. Staten har ikke noe ansvar for å gripe inn i et privateid borettslag med 450 leietakere for å lage rutiner for søppelhåndtering, trappevask eller organisering av borettsslagsstyre. Staten kan heller ikke kreve, i et fritt marked at utleieren ikke skal leie ut til sosialklienter som blir konsentrert på et område.

Som følge av et netto nedsalg på 765 kommunale boliger av bystyret siden 2004 har staten som sikrer bostøtte til sosialklienter måttet akseptere i større grad private aktører. På ingen måte en kritikk av de private aktørene, tvert imot, når det er mangel på sosialboliger så har de private stilt opp for å dekke etterspørselen. Statens støtte blir en sikker inntekt for utleieren. Profitten blir enda større når utgifter til renovasjon og vedlikehold ikke er tilfredsstillende for enkelte utleiere, noe som først og fremst går utover leilighetene og det bebodde området. Lokalavisene har rapportert om tilfeller med mugg og råte i Sinsenveien samt knuste vinduer og falleferdige murstein fra fasaden. Forsøpling blir en stygg konsekvens.

På grunn av utilstrekkelig tilsyn har området også blitt tilholdssted for narkotikamisbruk samt at uvedkommende har bosatt seg i kjellere og trappeganger. Det har også vært klager om generell vold, salg av narkotika og prostitusjon. Dette er ikke annet enn uverdige forhold for barnefamilier, sosialklienter og andre beboere. På grunn av denne hurtige nedgradering av standarden har Sinsenveien ofte blitt omtalt som Norges første slum. Med god grunn!

Myndighetene har imidlertid adgang i den inntil nylige sovende bestemmelsen i Plan- og Bygningslovens § 31-8 om å kreve at den private aktøren lager et utbedringsprogram som kan omfatte blant annet ombygging, forbedring og vedlikehold av eiendommer i tettbygde strøk. Oslo kommune vedtok med flertall den 27. oktober i fjor etter forslag fra Ap, Sv og Venstre at det skal lages et utbedringsprogram som skal være utarbeidet innen utgangen av mai måned i år. I tillegg er det blant annet vedtatt krav om seriøse leiekontrakter og at boligene tilfredsstiller krav til brannsikring, tilgang til vann og sanitære forhold. Fremskrittspartiet og Høyre gikk mot alle disse punktene, KrF fulgte nei siden ved å gå mot krav om utbedringsprogrammet. Grunnen til at det ble flertall var Venstres avgjørende støtte til Ap, Sv og Rødt.

Dette kunne ikke Hagen nevne under sitt intervju på Sinsenveien. I stedet valgte ordførerkandidaten å forklare situasjonen med at innvandrerne ikke har vegring mot forsøpling og har aksept for dette i sin kultur. Hagen vil sette opp en Integreringsetat i Oslo for å lære opp innvandrere hvordan søppel behandles i Norge. Hvorfor skal det være en separat etat for håndtering av søppel for innvandrere når det allerede eksisterer slike etater og programmer for befolkningen generelt? Er ikke forsøpling et problem uansett kulturell bakgrunn?

Vi kan gjenta mantraet om at alle mennesker har behov for en trygg jobb, utdanning, en sikker fremtid for barna og et trygt og ikke minst et rent lokalmiljø å vokse opp i. Dette uavhengig av om mennesket kommer fra Oslo eller Santiago. Arbeiderpartiet ønsker velkommen utbedringsprogrammet som kommer til å kreve oppussing og vedlikehold av boligmassen. I tillegg vil rapporten avklare flere misforståelser som utenforstående har om både leietakerne og leiegiveren. Dette er imidlertid ikke nok for å hindre en forslumming av området. Arbeiderpartiet har lenge ønsket en mer variert boligmasse ved alle nybygg og prosjekter på eksisterende boområder. En sammenslutning av et homogent bomønster innebærer økt risiko for å skape slumtilstander, mens det foreligger planmessig og rent samfunnsmessig gevinst i et variert bomasse med rekkehus, eneboliger og leiligheter. Valget nærmer seg og vi kan la velgerne bestemme. Ønskes det et trygt sted å vokse opp i, eller en unødvendig og uansvarlig politikk som sikter på å skape syndebukker?

I mellomtiden kan man forundre seg over hvem det er som skal plukke opp det verbale søppelet Fremskrittspartiets ordførerkandidat har lagt fra seg i Sinsenveien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: