Qunfayakoon

Flotilla versus Goliat

In Israel-Palestine on 1. June 2010 at 23:58

Artikkel er også publisert på Dagsavisens nettsider

Enklaven Gaza med litt over 1,5 millioner innbyggere har i nært 10 år vært mer eller mindre under israelsk og egyptisk blokade. Blokaden omfatter kontroll over all import og eksport fra enklaven som siden valget i 2007 er styrt av Hamas. Siden koalisjonsregjeringen mellom Hamas og Fatah brøt sammen gikk Hamas egne veier og begynte å rydde ut Fatah tilhengere på Gaza. Resultatet ble en Gaza med totalt Hamas kontroll og Vestbredden med en enda sterkere Fatah. Områder som i ettertid blir tidvis karakterisert som Hamastan og Fatahland.

Blokaden til tross for at Israel tillater import av livsnødvendige artikler har redusert den økonomiske infrastrukturen på Gaza. Smuglertuneller har økt prisene på livsnødvendige og dagligdagse produkter som smugles gjennom tuneller fra grensen mot Egypt. Import som tillates fra israelsk side er i vesentlig grad redusert i enkelte tilfeller med 90% av situasjonen før Gaza krigen i 2008-09. Det tillates 15.000 tonn med bistand av Israel, mens behovet er rundt 50.000 tonn. Medisinsk utstyr og matvarer går i enkelte tilfeller ut på dato når de venter på kontroll, mens varer som virkelig blir tillatt gjennom kontrollen risikerer å bli kapret av lokale Hamas representanter og blir solgt i et kynisk anarkistisk økonomisk spill.

Etter Geneva konvensjonen er Gazastripen et okkupert territorium. Sivilbefolkningen i et okkupert område skal skånes og beskyttes. Med en blokade skjer det motsatte. Israel og Egypt straffer befolkningen på Gaza for å ha stemt frem Hamas som det ledende partiet i den palestinske nasjonalforsamlingen. Et valg som interessant nok var preget av politikerforakt noe som førte til at Hamas med sitt rene rulleblad på korrupsjonsfronten kunne få folkets tillitt. Hadde frie valg funnet sted i dag ville resultatet blitt betydelig annerledes. Blokaden medfører også at Israel har full kontroll over all tilførsel for opprettholdelse av den nødvendige infrastrukturen som bensin, elektrisitet og sement. Metall og sement er totalt forbudt da disse potensielt kan anvendes til konstruksjon av primitive raketter. Strømtilførselen er minimal og nærmest ikke eksisterende da den eneste strømgeneratoren ble bombet under Gaza krigen.

I et utviklingsland er produksjon og konsum av råvarer primærnæringen. Dyrking av oliventrær, korn, frukt og grønnsaker krever vann og god jordsmonn, noe som er mangelvare. Fiskerinæringen har imidlertid stor verdi og nytte for den palestinske befolkningen på Gaza stripen. Denne næringen stod for ca 4 % av økonomien til de palestinske myndighetene og ca 50.000 palestinere var sysselsatt før blokaden. Enhver sysselsatt person tilsvarer at en gjennomsnittlig familie på 6 har tilgang til mat og penger til livsopphold. Med blokaden som også gjelder kysten har fiskerinæringen blitt betydelig redusert. Hvor det tidligere var lov å fiske 20 nautiske mil ut i havet ble det lagt restriksjoner til 3 nm. Det blir ganske vanskelig å få fangst når fisken er konsentrert fra 6 nm og utover. Med en slik blokade som rammer først og fremst sivile palestinere ødelegges en næring som i fremtiden kunne legge grunnlag for sjøhavn og internasjonal handel. I dag står mange tidligere fiskere og folk som jobbet med tilknyttede tjenester uten jobb og er lett rekrutterbare til arbeid i de farlige smuglertuneller eller som en godt lønnet agent for Hamas, i verste tilfellet en ny rekrutt til den interne krigen for Hamas suverenitet på Gaza stripen.

Goldstone rapporten som fulgte i etterkant av Gaza krigen kritiserte både den israelske staten med forsvaret og Hamas for brudd på menneskerettigheter. Det å ikke tillate husly, mat, vann, strøm, medisiner samt bombe sykehus, skoler og hjelpeorganisasjoners hovedkvarter var alle eksempler på brudd fra israelsk side. Hamas med mord på politiske opponenter og rivaler samt forsøk på å trekke krigen i befolkede områder, sykehus og kapring av medisinsk og humanitær bistand for egen vinning fikk sin del av brudd påpekt. Rapporten konkluderer også med at følgene for konflikten har ført til total kollaps i Gaza sin økonomi samt at to tredjedeler av palestinerne i området nå er internt fordrevne flyktninger. Det er rundt 1 million mennesker på flukt fra egne hjem i eget land som har vært okkupert av henholdsvis Egypt og Israel i over 60 år.

Det er derfor med ren samvittighet og medmenneskelighet at aksjonister har prøvd å bryte blokaden via land og strand. I august og oktober måned før Gaza krigen startet i 2008 lyktes to skip med livsnødvendige artikler å reise fra Kypros til Gazastripen og levere varer. Senere forsøk har blitt kneblet enten ved blokkering av kommunikasjonskanaler, kapring av skip eller tvungen retur. Det siste forsøket nå nylig er hittil det største forsøket på å bryte blokaden ved symbolsk handling. Forsøket sammenfallet med et ønske fra leder for UNRWA, John Ging som mente at blokaden må brytes ved blant annet å levere varer sjøveien.

Fritt Gaza Bevegelsen (FGM), en paraplyorganisasjon av flere pro-palestinske og humanitære organisasjoner lanserte en ny flåte, siste i en rekke av flere forsøk på å bryte blokaden. Flåten eller flotilla som det internasjonale media så hyppig har brukt bestod av 4 kargo og 2 passasjerskip lastet med 10.000 tonn med humanitær bistand og ca 700 aktivister. Flåten reiste fra Kypros natt til 1 juni og ble rundt klokken 4 lokal tid kapret av israelske myndigheter midt i internasjonalt farvann. På dette tidspunktet ble havretten brutt da en suveren stat ikke kan kapre sivile skipsfartøy som flagger under andre land. Skipene i denne hendelsen flagget til USA, Hellas, Tyrkia, Komoros, Kiribati og Irland. Som følge av bordingen oppstod det håndgemen og skyteepisoder mellom aktivister om bord på Mavi Marvara og israelske spesialstyrker. Resultatet ble mellom 9 dødsfall og 70 sårede, blant dem 10 israelske forsvarspersonell.

Mandag morgen våkner vi til overskrifter som nettopp beskriver denne hendelsen. Internasjonal kritikk rettes mot Israel som svarer med å holde lokk over all kommunikasjon fra aktivistene på flåten. FGM fikk internasjonal oppmerksomhet rundt blokaden noe som kostet 9 menneskeliv. Den israelske statsministeren avbryter sin møte med sin amerikanske kollega og gir sin støtte til elitestyrkenes operasjon. Tyrkia tilbakekaller sin ambassadør til Israel og avlyser en planlagt felles militærøvelse med landet. Verden over kreves det full granskning av hendelsen da lite informasjon er delt med omverdenen om hendelsen.

En gruppe tyrkiske aktivister som tilhørte en tyrkisk menneskerettighetsorganisasjon er rapport å være sentrale i konflikten med de israelske soldatene. Bilder viser folk i panikk på dekket som løper fra og mot soldater som fyrer seg nedover fra helikoptrene. Det er rapportert om bruk av kniver og balltre samt andre gjenstander brukt som våpen. Hva kniver gjorde på båten er ikke lett å svare for denne organisasjonen som lik alle andre deltakerne sverget for en fredfull aksjon. Hva de israelske styrkene gjorde på skipene ladd med gummikuler og skarpe skudd som førte til konflikten er et annet spørsmål.

Det hevdes at Israel reagerte i selvforsvar forklart på en meget kompleks måte. Hvis forsyninger når Gaza vil blokaden brytes, brytes blokaden vil Hamas få tilflyt av våpen, får de våpen vil sivile israelere dø i terrorangrep. Kan det tenkes så langt av forsvarere av kapringen kan det også tenkes av samme personer at blokaden fører til arbeidsledighet og desperasjon som igjen fører til vold, traumer, sult og terror. Israel som kan sammenlikne sine levekårsindikatorer med Europa valgte nylig en regjering bestående i hovedsak av nasjonalistiske og ekstremt høyreradikale partier Koalisjonen har en regjeringsparti som nekter å anerkjenne en fremtidig palestinsk stat. Palestinerne hvis levekår sammenliknes med bunnen av den tredje verden blir på sin side straffet hvis de velger høyreradikale partier til makten. Hvis likebehandlingen uteblir og viljen til kompromiss og godvilje ikke ytres av Israel vil landet svikte sine innbyggere i å anstrenge for fred samt svikte sine internasjonale støttespillere som ønsker en levedyktig Israelsk og Palestinsk stat.

Det er slett ikke slikt at den urbane israeler støtter fullt ut blokaden. Det finnes bevegelser og generell samvittighet i like stor grad blant israelere som det er blant nordmenn og europeere som mener at blokaden virker mot sin hensikt. Selvsagt vil tyrkiske ambassadeangrep i Ankara og Israelske støttespillere for blokaden få økt oppmerksomhet, noe som bidrar til økt polarisering og liten vilje til fokus på den humanitære utfordringen. Vi vil i tiden fremover høre krav om granskning og når denne kommer vil Israel svare med gode nøye planlagte juridiske svar. Fordømmelser vil komme og verden vil glemme hele episoden. Tilbake vil 1,5 millioner innbyggere av verdens største utendørs fengsel vente på enda en flotilla.

 1. Meget bra my friend :)

 2. Å støtte islamistiske Hamas slik majoriteten av norsk media og venstreside gjør er avskyelig. Ta denne enkle intellektuelle øvelsen… Hvis palestinerne legger ned våpnene så ender konflikten. Hvis Israelerne legger ned våpnene, så utslettes Israel.

  Det sier i grunn alt om hvem som har rett og galt i denne konflikten.

  • Norsk media eller venstreside støter ikke Hamas. Det trenger ikke være slikt at hvis den neo-konservative høyresiden blander staten Israel og dets regjering i dets støtte så vil de som støtter palestina saken støtte palestinske ledere og partier.

   Ingen kan garantere for at palestinerne vil legge ned våpen. Hvis Hamas gjør som Fatah vil en tredje gruppe bygge seg opp. Poenget er at det alltid vil være noen som vil ty til væpnet kamp eller terrorisme. Om det så viser seg at kun en person gjør dette så skal ikke 1,5 millioner Palestinere straffes for dette.

   Å bryte en blokade er ikke å legge ned våpen, å hensynta FN resolusjoner er ikke å legge ned våpen. Israel er en militært stormakt i området, men om landet fortsetter å forverre forholdet til naboland vil det miste sin suverenitet og sin sikkerhet på tross av sine styrker. Tussle med Tyrkia en viktig alliert er uheldig for landet, vi får se hva landet velger til makten ved neste valg. Denne regjeringen vil falle så snart Netanyahu blir seriøs i fredsprosessene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: