Qunfayakoon

Bosettinger: intensjoner versus praksis

In Israel-Palestine on 28. March 2010 at 12:45

President Barack Obama klarte å sette Midtøsten på dagsordenen i en timeplan som ellers er preget av temaer som finanskrise, helsereformen, ulovlig innvandring og den arvede krigen mot terror. Grunnet dragkamp med kongressen i hovedstaden sendte presidenten sin nestkommanderende Joseph Biden til Midtøsten for å møte partene og starte indirekte forhandlinger. Dette ble imidlertid en kortvarig prosess hvor det under Bidens besøk ble gitt grønt lys for bygging av 1.600 boliger på okkupert land i det som er Øst-Jerusalem.

Slike erklæringer har blitt gitt flere ganger siden den Likud ledende koalisjonsregjeringen kom til makten mars 2009. Partiet har vedtektsfestet støtte til bosettere noe som har vært en pådriver for å danne koalisjon med de mer høyreradikale og religiøse partiene Yisrael Beiteinu og Shas i tillegg til det israelske arbeiderpartiet. Dette førte til at valgvinneren Tzipi Livni og hennes parti Kadima ikke fikk nok støtte i Knesset for å danne regjering. Det hører med til historien at Kadima var mer villig til å få en frys og selv en reduksjon av bosetningene ved en eventuell fredsavtale. Det er derfor svært vanskelig for statsminister Benjamin Netanyahu å gi signaler om en fredsavtale hvor bosettinger også er en del av temaet. Netanyahu risikerer nemlig å miste makten, og den er enhver politiker veldig kjær.

Theodor Herzl også omtalt som den israelske statens visjonær og pioner for arbeidet for en jødisk stat ble valgt til leder for Verdens Sionistiske Organisasjon i 1897. Herzl bygget videre på den tidligere lite utbredte sionistiske tankegangen om tilbakevending og etablering av et jødisk hjemland etter å ha vært vitne til økende antisemittisme i Europa. Det ble senere vedtatt at et jødisk land skulle bli i det som var datidens en Ottomansk-Tyrkisk provins og som senere ble et britisk mandat. Herzl som leder, begynte å samle støtte blant statsledere over hele verden for det organisasjonen mente var deres rett til et hjemland.

Theodor Herzl - Grunnlegger av moderne politisk sionisme

Organisasjonen opprettet i tillegg banker og hjalp europeiske jøder å kjøpe land i Palestina. Den arabiske befolkningen i området var opprinnelig veldig positive til at utdannede vestlige europeere flyttet inn i deres land og som skulle bidra til å fordrive Ottomanene samt bringe velstand til deres egne. Den Ottomanske sultanen var imidlertid mot en innflytting.

Herzl selv mente at sionismen handlet mye om toleranse og respekt for andre og ville bygge en sekulær stat som respekterte alle religioner og folkegrupper. Han var selv engasjert i å vise avstand fra radikale rabbinere og bosettere som krevde en mer krigersk og militant holdning mot den arabiske befolkningen. Herzl så ikke for seg noen fremtidig konflikt med den palestinske befolkningen og mente at gjensidig respekt ville oppstå. Noe som også var tilfellet med de første bosetterne som flyttet til området. Dagens regjering med Likud i spissen representerer ikke denne typen sionisme. Det er denne nasjonalistiske sionismen som sørger for fortsatt elendighet for palestinere ved at det blokkeres for fredsforhandlinger.

Palestinerne måtte to ganger akseptere å få sine landområder redusert med betydelige andeler. De måtte akseptere 1948 delingen samt at store områder ble okkupert etter 1967 krigen. I dag er halvparten av Vestbredden bebodd av bosettere, mens ca 8 % faller bak muren som er bygget rundt hele Vestbredden. Det bor ca 300.000 bosettere på Vestbredden og ca 200.000 i Øst-Jerusalem som også er okkupert område ifølge FN resolusjoner. Med denne økende bosetningen blir det økt kamp om ressurser, spesielt vann. Bosetterne har høyere forbruk av vann enn palestinerne. Avløp og industriavfall fører til forurensning, særlig i palestinske områder hvor det ikke er noen strukturell infrastruktur som håndterer dette.

Det tar en olivenplante ca 40 år før bonden kan begynne å høste inn oliven fra treet. Det er derfor et stort tap at olivenjorder blir brent eller faller bak muren på israelsk side. Etter at Israel trakk seg ut av Gaza med både militære personell og bosettere begynte enkelte bosettere på Vestbredden å angripe palestinske områder og gårder. Målet var at palestinerne skulle betale for en politikk den israelske regjeringen førte. Olivengård blir brent og palestinere blir utsatt for vold. Palestinske militante grupperinger reagerer med samme mynt, og voldsspiralen blir komplett.

Med en regjering som inneholder elementer som støtter en slik fremgangsmåte er det ikke merkelig at vi stadig får høre om tilsagn til ytterligere bosettinger. Når nå USA reagerer kraftig på at tilsagn blir gitt mens visepresidenten er i området for fredsforhandlinger er det ytterst merkelig at det reageres på tidspunktet tilsagnet gis på og ikke selve tilsagnet. Det er imidlertid håp om at Obama administrasjonen med Midtøstens spesialutsending og erfaren mann på området George Mitchell vil presse på for en stans i ekspansjon av bosettingene, dette er også et krav fra midtøstenkvartetten bestående av USA, Russland, EU og FN. Men når Netanyahu ikke vil ha bosettinger på dagsordenen for fredsforhandlinger og hvor utenriksminister Lieberman slettes ikke er interessert i dialog, blir det vanskelig å få en presset palestinsk president til å akseptere diktering fremfor forhandlinger.

Med sikkerhetsrådets resolusjoner, dommer fra den internasjonale domstolen, rapporter fra humanitære organisasjoner som Amnesti Internasjonal, BTselem og Geneva konvensjonen, er det ikke mye som gjenstår for å forstå hvor retten på disse landområdene ligger. Det er heller ingen tvil om hvilket Israel dets visjonær Theodor Herzl så for seg og hvilket som er i praksis per i dag. Overraskende er det derfor at det finnes argumenter som støtter en slik bosettingspolitikk, selv i Norge. Det ønskes derfor en saklig debatt på området. Dette skal med fullt alvor ikke skje på bekostning av jødehat og antisemittisme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: